De Huiskamer is een gezellige plek waar ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte ondersteuningsbehoefte, elkaar kunnen ontmoeten, meedoen aan allerlei activiteiten en waar nodig ondersteuning op maat krijgen.

Elke dinsdag en donderdag van 10:30 tot 15:00 uur met een warme maaltijd voor een kleine vergoeding en elke woensdagmorgen van 9:30 tot 12:00 uur.