In de herfst van 2022 heeft de Dorpscoöperatie het initiatief genomen om de inwoners van Gasselternijveen een energiescan aan te bieden. Op verzoek werden warmtebeelden gemaakt en een vragenlijst doorgenomen. Hierbij kwamen de meeste zaken in het kader van het energieverbruik van het huishouden aan de orde. De druk om het initiatief door te laten gaan werd hoger naar aanleiding van de explosief groeiende energieprijzen door de boycot van fossiele brandstoffen uit Rusland na de inval in Oekraïne.

De uitvoering van de scans is door 5 vrijwilligers gedaan, die de aanpak tijdens een informatieavond hebben toegelicht aan belangstellenden. De opkomst was voor de initiatiefnemers een verrassing en groot (meer dan 85 adressen hebben zich aangemeld via het Dorpsportaal).

November 2022 zijn de scans begonnen, waarbij voor de warmtebeelden af en toe een kleine vertraging kwam naar aanleiding van hoge buitentemperaturen waardoor de beelden niets zeggend zouden worden.

In mei 2023 zijn alle scans uitgevoerd en gedurende de zomer zijn/worden de laatste rapportages een de deelnemende inwoners beschikbaar gesteld.

De resultaten van de scans zijn zeer uiteenlopend: er waren adressen die het super voor elkaar hebben, tot adressen waar best nog wel wat te verbeteren is, op zowel de verwarming en verlichting als het aanwezige wit- en bruingoed.  Tijdens de scans is ook het CO2 gehalte in de woningen gemeten en was in veel gevallen aanleiding om beter te ventileren.  Het mooiste resultaat is de bewustwording en de  saamhorigheid in het dorp, wat een warm gevoel opleverde waardoor de thermostaat voor het zelfde gevoel een tikkie lager kon.

Vriendelijke groet van werkgroep enegiescan