Onlangs heeft dorpscoöperatie De Brug uit Gasselternijveen het rapport ‘Effectmeting Huiskamer Gasselternijveen’ aan wethouder Co Lambert overhandigd. De Huiskamer in Gasselternijveen is een ontmoetingsplek voor kwetsbare (oudere) mensen. Het doel van de Huiskamer is eenzaamheid voorkomen en sociale betrokkenheid vergroten. Uit de effectmeting blijkt wat de meerwaarde is van een inwonersinitiatief. Ouderen die de Huiskamer bezoeken zijn heel tevreden. Bijkomend voordeel is dat dit een manier is om de almaar stijgende gezondheidskosten een beetje te beteugelen.

Wethouder Co Lambert: “Wij zijn heel blij dat de Huiskamer in Gasselternijveen zo’n groot succes is. Fijn dat er zo veel mensen gebruik van maken en dat zij hier ook baat bij hebben. Het zou mooi zijn als dit concept, of een soortgelijk concept, ook op andere locaties kan worden ingezet, zodat we in meerdere dorpen kwetsbare mensen kunnen helpen.”De dagopvang in de Huiskamer is een voorliggende voorziening waarbij voor deelname geen indicatiestelling nodig is. De eerdere doelstellingen zijn ruim behaald en zowel deelnemers als inwoners die er als vrijwilliger actief zijn blijven enthousiast over de ontmoeting in eigen omgeving. In verschillende andere dorpen in Aa en Hunze zijn ook al mooie initiatieven ontstaan, zoals huiskamers en naoberhulpgroepen.

De werkgroep van de dorpscoöperatie, bestaande uit Maron Wilpshaar (Stichting Attenta), Eveline Rauwé en Carla IJntema (Impuls) en Piet Wolters (dorpscoöperatie De Brug), heeft concreet in kaart gebracht wat er in het voorliggende veld bezuinigd kan worden op de gezondheidszorg. Het blijkt dat de deelnemers bijvoorbeeld aanzienlijk minder op het spreekuur van de huisarts verschijnen. Ook is er minder sprake van depressiviteit en gevoelens van eenzaamheid. De dorpscoöperatie is van mening dat er daardoor baanbrekend werk verricht is.

Vanwege corona konden mensen tijdelijk geen gebruik maken van de Huiskamer. De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat de meest kwetsbare / eenzame mensen in kleine groepjes toch konden komen om elkaar te ontmoeten.