Dit is de kop voor een subsidie van de provincie Drenthe via de gemeente Aa en Hunze voor verenigingen en organisaties die met een frisse start weer gaan beginnen.

Ook de SPIL start met een frisse start. Er mogen op 1,5m weer activiteiten plaatsvinden.

In juni is De Huiskamer met kleinere groepen al van start gegaan en ook een groep biljarters kon niet langer wachten. De werkgroepen van de Dorpscoöperatie vergaderen weer fysiek en vanaf september gaan veel vaste gebruikers weer beginnen.

De EHBO-vereniging met lessen, reanimatie en herhalingen. De Bibliotheek met openingsmiddagen op maandag en donderdag en met het Boekstartuurtje. Taallessen van het Drenthe College en het Taalhuis. Repetities van de Nieveenster Jongens en Sing with Fun.

Volkszang, Kaartclubs, Biljartclubs, Stijldansen en Linedance, BINGO-middag, Vrouwen van Nu, SVO, Koersbal, activiteiten van dorpscoöperatie De Brug en Impuls zoals het Handwerkcafé, de Dorpsmaaltijd en de Wandelgroep; ze beginnen allemaal weer. Ook de kelder van de Historische Vereniging wordt weer toegankelijk voor publiek.

Alles gaat weer van start, rekening houdend met de geldende actuele maatregelen van het moment. (Leden)vergaderingen kunnen weer gehouden worden op 1,5m. In sommige gevallen is aanmelding vooraf noodzakelijk i.v.m. beperkte ruimte. (grote zaal, max 36 pers.)

Veel mensen zijn gevaccineerd, we hanteren geen vaccinatiebewijs. In de SPIL zijn, zolang de voorraad strekt, gratis zelftesten verkrijgbaar. We doen een beroep op ieders gezond verstand. Kom NIET als je je niet lekker voelt.

De sociaal werkers van Attenta en Werkplein Drentsche AA werken weer vanuit de SPIL, maar houden nog geen spreekuren. Voor de vrijdagochtend (WPDA) en overig, kunnen wel afspraken gemaakt worden. Het Dorpsloket is alweer 3 ochtenden per week bemand. Mantelzorg (Impuls) en JGZ Icare komen nog niet.

De eerste Dorpsmaaltijd is op 9 september. Wanneer je samen eet smaakt het beter. Meld u aan via een briefje in de groene brievenbus van Impuls in de centrale hal van de SPIL. De heerlijke maaltijd kost slechts 5 euro p.p.

Sinds kort is in de centrale hal van de SPIL een uitgiftepunt voor gratis maandverband en tampons. De spullen liggen in de folderkast. Ze mogen discreet worden meegenomen. Het is een initiatief van het nationaal Armoedefonds. Maak mensen die tot de doelgroep behoren erop attent.

Tot slot nog de link van de website van de gemeente voor een aanvraag voor de subsidie Frisse Start:

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_recreatie_en_toerisme/Subsidieregeling_Frisse_Start