Hierbij willen we u uitnodigen om in de week tegen eenzaamheid (29 sept. t/m 6 okt. a.s.) mee te doen aan de actie “een bakkie met een gebakkie”.

Als u in uw eigen omgeving (of in het dorp) iemand kent, waarvan u denkt dat hij/zij wel een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken, dan zou u daar in die week met een gebakje (voor een kop koffie)  langs kunnen gaan.

Omdat we het liefst niemand willen overslaan of vergeten, kunt  u op het antwoordstrookje ook aangeven dat u zelf wel graag een gebakje (en een bezoekje) zou willen ontvangen.

De Dorpscoöperatie stelt i.s.m. Bakker Timmer 100 gebakjes voor de actie beschikbaar. (Iedere deelnemer kan max. twee gebakjes aanvragen.)

Je kunt je voor de actie opgeven bij het Dorpsloket. ( 06-28359841 / info@dorpscoopdebrug.nl ) Ook kunt u een antwoordstrookje in de groene brievenbus in de hal van de Spil doen die u HIER kunt downloaden.

Voor een goed verloop van de actie (bijv. om te voorkomen dat iemand dubbel bezocht wordt) is het van belang om uw eigen gegevens even door te geven en die van de persoon (max. 2 ) die u zou willen bezoeken.

De doelstelling van de actie is enerzijds om samen te proberen de veronderstelde eenzaamheid in ons dorp enigszins tegen te gaan en anderzijds iedereen in het dorp te laten voelen dat hij/zij er bij hoort.  I.v.m. de organisatie is de opgave  t/m vrijdag 23 september a.s.

We hopen dat u  in groten getale mee wilt doen aan deze actie en dat deze actie een klein feestje wordt voor heel veel mensen!

Bestuur dorpscoöperatie de Brug.