Donderdagmorgen 4 juni jl. heeft initiatiefneemster Carla IJntema, buurtwerker bij Impuls,  een cheque t.w.v. € 1.000,00 aangeboden aan de Voedselbank.

De cheque werd in ontvangst genomen door Frouwkje Vennik, coördinator van het uitgiftepunt in Gasselternijveen.

Het bedrag is de opbrengst van de actie “Haakt u ook aan ?” , waarbij door vele lokale vrijwilligsters gehaakte Klavertjes Vier voor € 1,00 verkocht werden.

Onder de vrijwilligsters waren ook deelnemers van De Huiskamer, de ontmoetingsplek voor ouderen in MFC De Spil in het dorp, die aangaven het fijn te vinden om tijdens hun gedwongen en doelloze thuisverblijf,  toch iets  voor een ander te kunnen doen.

De dorpscoöperatie, die de actie coördineerde en mee ondersteunde, heeft met de Voedselbank afgesproken dat het geld besteed wordt bij Dagwinkel Henk Hoeve in het eigen dorp.

Er kunnen nog Klavertjes Vier besteld worden bij het Dorpsloket, tel. 06-28359841