Kern met Pit projecten 2021

In 2021 doen er maar liefst 13 Drentse projecten aan Kern met Pit mee. De dorpscoöperatie heeft onze moestuin opgegeven in de hoop een prijs in de wacht te slepen.

We willen m.b.v. de (basis)schooljeugd, begeleid door ervaren vrijwilligers, een dorps-moestuin gaan onderhouden.

De producten, soms ‘vergeten’ groenten, worden o.a. geschonken aan De Huiskamer, de sociale dagbesteding voor ouderen in het dorp. Voor de schooljeugd heeft het een bijzonder educatief karakter.

De schooljeugd leert over groenten en de wijze waarop die ‘geproduceerd’ (kunnen) worden. De ouderen in de Huiskamer worden met enige regelmaat verrast met o.a. zogenaamde ‘vergeten’ groenten, die ze tijdens de gezamenlijke maaltijd in de Huiskamer kunnen gebruiken. Ook is er in het dorp een (uitgiftepunt van een) Voedselbank, waar regelmatig groenten (en aardappelen) bezorgd kunnen worden.

Voor meer informatie over het werk van de K.N.H.M. en de projecten van ‘Kern met Pit’ verwijs ik u naar de site www.kernmetpit.nl