In 2017 is Dorpscoöperatie de Brug opgericht met als doelstelling de leefbaarheid in het dorp in stand te houden en daar waar mogelijk/wenselijk te verbeteren. De Dorpscoördinator is de persoon die mensen individueel of in groepen daarbij ondersteunt.

Yvonne is er voor alle inwoners van Gasselternijveen die een vraag hebben op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen is ze aanwezig in de Spil. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Loop gerust binnen. Daarnaast is zij telefonisch bereikbaar van dinsdag tot en met donderdag op 06-46338544.

Het aanstellen van een Dorpscoördinator is een initiatief van Dorpscoöperatie de Brug en wordt ondersteunt door de gemeente Aa en Hunze en Impuls. De dorpscoördinator is in dienst van Impuls Welzijn Aa en Hunze en ondersteunt de dorpscoöperatie ten behoeve van de inwoners van Gasselternijveen e.o. Daarnaast coördineert zij de gang van zaken in de Huiskamer en de werkzaamheden van het Dorpsloket.