Dorpscoöperatie de Brug Gasselternijveen stopt met haar inspanningen om inwoners van Gasselternijveen e.o. te helpen bij het verkrijgen van een Tiny House in het dorp.

Zoals bekend heeft de dorpscoöperatie ooit een breed gedragen dorpsinitiatief ingediend om Tiny Houses te kunnen plaatsen in het dorp. De doelstelling van het oorspronkelijke plan was om vooral starters op de woningmarkt (jongeren, alleenstaanden en inwoners met een smalle beurs) te helpen bij het krijgen van een passende woonruimte. Na lang aandringen stemde  de gemeente uiteindelijk in met het plan, maar dan moest er wel voldaan worden aan een hele reeks voorwaarden.

De beschikbare kavels moesten in CPO-verband uitgeven worden en er moest een maandelijkse erfpachtcanon betaald worden.

Omdat de dorpscoöperatie vreesde dat de voorwaarde voor het uitgeven van de kavels in CPO- verband (CPO = collectief particulier opdrachtgeverschap) een groot struikelblok zou kunnen vormen voor de groep van geïnteresseerde dorpsinwoners, alsmede de optie om de Tiny Houses te moeten kopen, organiseerde de dorpscoöperatie, na overleg met en instemming van de gemeente een aantal informatieavonden voor een groep van ca. 20 belangstellenden uit de directe omgeving.

Het bleek al gauw dat de optie om te kopen voor de meeste aanwezigen een onhaalbare zaak was. De mogelijkheid om te kunnen huren bleek voor velen veel realistischer, temeer toen bleek dat de dorpscoöperatie er in geslaagd was een investeerder te vinden, die de Tiny Houses voor een aanvaardbaar huurbedrag wilde aanbieden.

Een ander voornaam struikelblok, namelijk het betalen van de maandelijkse erfpachtcanon, bleek uiteindelijk een dermate hoge maandelijkse last te creëren, waardoor ook de voorgestelde huurconstructie voor de meeste geïnteresseerde inwoners een onhaalbare zaak zou worden.

(De erfpachtcanon bedraagt € 155,00 per maand d.w.z. € 1.860,00 per jaar  en over een periode van 10 jaar € 18.600,00. De kavels worden voor een periode van 10 jaar uitgeven.)

Bij navraag bleek dat de gemeente onwrikbaar was m.b.t. de voorwaarden voor het uitgeven van de kavels.

Daarop heeft de dorpscoöperatie nu, tot haar grote spijt, besloten haar bemiddelingspogingen te staken.

De dorpscoöperatie hoopt dat niet het scenario uitkomt, waarbij de Tiny Houses straks door financieel daadkrachtige mensen van buitenaf als een (soort van) tweede woning gebruikt gaan worden.

Hoewel men in Gasselternijveen beslist niet afkerig is van nieuwe inwoners, die van buitenaf komen, komt dat scenario volstrekt niet overeen met de oorspronkelijke bedoeling om passende woonruimte te scheppen voor de starters uit het eigen dorp e.o.

Al met al een zeer teleurstellende en frustrerende gang van zaken voor zowel  de dorpscoöperatie als het dorp, die van een aanvankelijk enthousiast begroet dorpsinitiatief helemaal niets terecht zien komen.