Sinds 2003 is DKC ’t Kompas een door de NDV (Nederlandse Daltonvereniging) erkende daltonschool. Deze licentie wordt telkens voor vijf jaar verleend. Na zo’n periode wordt een licentie niet automatisch verlengd, maar moet de kwaliteit op de school eerst weer beoordeeld worden. Dat is goed want ons daltononderwijs is continu in ontwikkeling.

Op dinsdag 3 december stond ons zo’n beoordeling te wachten door de NDV aangestelde visiteurs. Dat zijn deskundige, ervaren collega’s afkomstig uit het daltononderwijs die de kwaliteit van een school als ‘critical friends’ onderzoeken. Die dag gaan de visiteurs op bezoek in de klas en gaan niet alleen met de kinderen en leerkrachten in gesprek, maar ook met de leerlingenraad, met enkele ouders en met de voorzitter van het college van bestuur van CKC Drenthe.

De visiteurs waren onder de indruk van de ontvangst, de rondleiding en de presentatie van de leerlingenraad. Ze zagen ons enthousiasme en tevens het resultaat van jaren hard werken aan de doorgaande lijnen met betrekking tot de taakbrief, het reflecteren, de kieskast als onderdeel van keuzewerk. Ook het eigenaarschap met betrekking tot het eigen leerproces van kinderen, waarbij we ze stap voor stap leren nadenken welke instructie ze willen mee maken, werd opgemerkt.

De doorgaande lijnen waren bij alle kernwaarden goed zichtbaar, vonden de visiteurs

Dat de lijfspreuk ‘betrouwbaar, betrokken en bekwaam’ bij ons leeft, werd ook duidelijk in het gesprek met uitgenodigde ouders en het College van Bestuur dat de visiteurs hadden. Ons daltonboek en reflectieverslag gaven een reëel zelfbeeld van waar we staan en wat we nog willen ontwikkelen.

De visiteurs schreven in hun verslag: … Een team dat actief is, elkaar steunt en dat echt gaat voor dalton.  De kinderen kunnen goed verwoorden waar ze mee bezig zijn en ook goed reflecteren op hun eigen handelen. Er is rust in de school. De begeleidingszuil en het daltonbord zijn mooie aanvullingen binnen jullie daltononderwijs. De leerlingenraad heeft een duidelijke taakverdeling en de leerlingen stralen trots uit. Ook bestuur en ouders zijn zeer positief over school. We kijken terug op een mooie dag, op een goed georganiseerde school….

Kortom: onze daltonlicentie werd dinsdag 3 december weer voor vijf jaar verlengd! We zijn enorm trots op dat resultaat! Naast de verlenging ontvingen we natuurlijk ook aanbevelingen, omdat alles beter kan. Doordat we die aanbevelingen zelf al beschreven en deels aan het ontwikkelen zijn, waren die geen verrassing voor ons waren. We kunnen dus in dezelfde lijn met plezier aan verder werken. Dat is goed, want ons daltononderwijs is continu in ontwikkeling en dat zien wij zelf ook.