Informatieavond over het “Gebiedsfonds Oostermoer”

Aan alle inwoners van Gasselternijveen, Hierbij willen we jullie uitnodigen voor een informatieavond over het Gebiedsfonds Oostermoer op dinsdagavond 31 mei a.s. om 20.00 uur in MFC de Spil.

Sinds 1 april jl. is de stichting Gebiedsfonds Oostermoer in werking getreden. Deze stichting beheert en besteedt het geld dat de overheden en het windpark de komende jaren in het fonds storten. Het geld wordt via een drietal regelingen verstrekt.

Op de website www.gebiedsfondsoostermoer.nl is alle informatie te vinden over het Gebiedsfonds Oostermoer.

Inwoners van Gasselternijveen kunnen via dorpscoöperatie de Brug een aanvraag voor financiële ondersteuning van een project indienen. Op de informatieavond willen we jullie graag informeren over de projecten die in aanmerking komen voor een aanvraag en hoe er aangevraagd moet worden. Ook willen we graag uitleggen hoe beslist wordt over de toekenning van een financiële bijdrage. Uiteraard kunnen andere vragen m.b.t. het Gebiedsfonds Oostermoer aan de orde gesteld worden.

We hopen dat jullie je allemaal goed willen laten informeren over de mogelijkheden die het Gebiedsfonds biedt, zodat de beschikbare middelen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden.

I.v.m. de organisatie zou het fijn zijn dat jullie je van te voren via het Dorpsloket even aanmelden:

info@dorpscoopdebrug.nl / 06-28359841

Denk mee en laat uw wensen horen!