MFC de SPIL, multifunctioneel centrum Gasselternijveen


Geschiedenis

MFC de SPIL is de samenvoeging en (ver)nieuwbouw van de openbare basisschool J. Emmens met de christelijke Daltonschool ’t Kompas en dorpshuis ’t Roem te Gasselternijveen. De oudbouw dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en is gedeeltelijk gerenoveerd tot welzijnsdeel. De nieuwbouw is opgeleverd in 2014. Het ontwerp is van architect Hans Vesseur.

Eigenaar: Gemeente Aa en Hunze. Aannemer: Dijkstra-Draisma (Dokkum) Installatietechniek: Harwig (Emmen). De openingshandeling werd op 23 mei 2014 verricht door wethouder Harry Dijkstra van de gemeente Aa en Hunze.

De naam MFC de SPIL is bedacht door Marjan van Wijk.

De betekenis van het woord SPIL is: Een aswenteling, een cilindrisch voorwerp dat rond gedraaid of rond getornd kan worden. En: Iemand die een centrale rol heeft.

De reclameontwerper van het logo heeft deze verbeelding van de as uitgevoerd in: De vaste gebruikers van het gebouw, die draaiend rond de as door snelheid afvlakken en samenvoegen. Ze hebben allemaal een eigen kleur.

Ons motto is bedacht door Willem Tuijt:   

           ‘DE SPIL WAAR ALLES OM DRAAIT’


Bestuur en beheer

De gemeente Aa en Hunze heeft in 2014 een ingebruikgevingsovereenkomst gesloten met de Beheerstichting Multifunctioneel Centrum Gasselternijveen. De Beheerstichting bestaat uit afgevaardigden van de kernpartners (permanente gebruikers) aangevuld met vrijwilligers uit het dorp. De Beheerstichting heeft een coördinerend beheerder in dienst die samen met veel vrijwilligers uit het dorp het MFC draaiend houden. De voorzitter en penningmeester vormen samen met de beheerder het dagelijks bestuur.


Functies

Basisscholen, Kinderopvang (KDV-kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, BSO-buitenschoolse opvang), Opvang voor kwetsbare ouderen (De Huiskamer), Beweeglocatie (buiten), Buurtzorg, Bibliotheek, Taalhuis, Drenthe College, Archief Historische Vereniging,  Depot EHBO-vereniging, Pinautomaat, Spreekuren van: Impuls-welzijn, Attenta, Icare/CJG, Mantelzorg en Dorpsloket. Praktijk Logopedie Oetara, Pedicurepraktijk Voetlicht. Verhuur van zaalruimte aan verenigingen en organisaties uit het dorp en daarbuiten. Werkervaringsplek. Condoleance, receptie, podiumkunsten, etc.


De SPIL, ontmoetingscentrum

Alle verenigingen uit het dorp vinden onderdak in de SPIL voor het uitvoeren van hun reguliere activiteiten. Buurtverenigingen/wijken, Vrouwen van Nu, Volkszang, Ouderensoos (Bingo), Kaartclubs, Biljartclubs, Toneelrepetitie en uitvoeringen, Dansclubs (stijldans), EHBO (cursus-herhalingen), AED reanimatielessen, Taalhuis, Drenthe College (taalgroep), Handwerkcafé en zo meer.


De spil houdt alle processen draaiende

In de SPIL zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. De coördinerend beheerder is de spil die de planning organiseert om kernpartners, vaste gebruikers en huurders een goede plek te geven. Kernpartners en vaste gebruikers zijn veelal zelfvoorzienend. Voor het overige beheer zijn vrijwilligers onmisbaar. Zij vormen een belangrijke schakel, zijn multi-inzetbaar en houden het MFC draaiende.

De beheerder is de veelzijdige figuur die moet balanceren om alle processen draaiende te houden, de spil van de SPIL.

De kracht van het MFC is de verbinding tussen de gebruikers. Samen maak je elkaar sterker. Bij de eerste steenlegging in 2013 is dit symbolisch uitgevoerd in de plaquette: ‘Iedereen draagt een steentje bij.


Arrangementen

De SPIL is een uitstekende locatie waar (regionale) bedrijven en instellingen volledig verzorgde trainingen, workshops, cursussen en presentaties kunnen organiseren met behulp van moderne audiovisuele middelen en internet, al dan niet verzorgd met catering. Verhuur is op basis van dagdelen (ochtend, middag, avond). Bel ons gerust voor een arrangement op maat 06-19575490


Tarieven

De SPIL wil voor de dorpelingen laagdrempelig zijn. Voor initiatieven uit het dorp hanteert de SPIL een lokaal huurtarief. Buiten Gasselternijveen, en voor bedrijven, geldt een marktgerelateerd huurtarief. Het MFC is in het bezit van een horecavergunning. Catering is mogelijk, er wordt samengewerkt met plaatselijke  winkeliers en ondernemers.


Dorpshuisverkiezing

In 2017 is MFC de SPIL verkozen tot dorpshuis van het jaar en kreeg veel publiciteit door uitzendingen op Rtv Drenthe. Op de foto de leden van de zegevierende beheerstichting.

Contact

MFC de SPIL, Ceresstraat 4, 9514 CA Gasselternijveen, 06-19575490

E-mail: beheer@mfcdespil.nl

Website: https://gasselternijveen-online.nl/de-spil/