De Huiskamer is een gezellige plek waar ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte ondersteuningsbehoefte, elkaar kunnen ontmoeten, meedoen aan allerlei activiteiten en waar nodig ondersteuning op maat krijgen.
Er zijn mensen die net even wat meer structuur nodig hebben in het dagelijkse leven. Bv mensen met (beginnende) geheugenproblemen of andere problemen door het ouder worden. Voor hen is de huiskamer bedoeld.
De toegang is laagdrempelig en zonder indicatiestelling vanuit de WMO.
Ook als u nog gewoon gezond bent en het gezellig vindt om met elkaar leuke dingen te doen, bent u van harte welkom. Het beoogde doel is dat u zolang mogelijk kunt blijven wonen in uw eigen huis. Sociale ontmoeting is een belangrijk doel.
Naasten / mantelzorgers worden ontlast. Carla Yntema is de activiteitenbegeleidster en ze wordt bijgestaan door 17 enthousiaste vrijwilligers.

De Huiskamer is 3 dagdelen per week geopend, op dinsdag, woensdag en donderdag. Er wordt een eigen bijdrage van €7,50 per maand gevraagd ongeacht hoe vaak u komt. De inloop is vanaf 09.30 uur en er wordt begonnen met koffiedrinken. Dan volgen er activiteiten. Tussen de middag is er een mogelijkheid om samen warm te eten (de kosten hiervoor bedragen €6.00) Na de middag is er tot 15.00 uur weer een ander programma.
Vindt u het leuk om ook eens langs te komen? U bent van harte welkom en kunt zo binnenlopen. Ook partners kunnen meekomen. Als u door onze vrijwilligers van huis gehaald wilt worden is dit mogelijk, hiervoor kunt u bellen.
U kunt kiezen op welke dagdelen u wilt komen. Meerdere dagdelen zijn mogelijk