Alle kinderen mogen meedoen

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!


Stichtingen Leergeld biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Stichting Leergeld Noord Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo) is operationeel sinds 9 maart 2015. De stichting steunt schoolgaande kinderen (4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Meedoen verruimt de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren ze wat teamgeest is en hoe ze zich moeten handhaven in een groep, leren winnen en verliezen.


Als kinderen deze vaardigheden niet leren, maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort, maar zal de maatschappij daar ook de gevolgen van ondervinden en later “duur” leergeld betalen. Daarom wil Stichting Leergeld als laatste vangnet kinderen helpen om mee te doen.
Stichting Leergeld Noord Drenthe ondersteunt door bemiddeling en/of door het verstrekken van financiële hulp.

De intermediairs gaan op huisbezoek en kijken eerst met de aanvragers of al gebruik is gemaakt van bestaande/voorliggende voorzieningen zoals de meedoenregeling of de stichtingen Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Als het gezin hiervan nog geen gebruik maakt , maar hier wel voor in aanmerking komt, verwijzen wij het gezin door naar de juiste organisatie. Ook komt het voor dat wij doorverwijzen naar organisaties als de DUO-Groep, Voedselbank, Humanitas en het Sociaal Team van de gemeente.