Het was dinsdag 3 mei jl. al weer vijf jaar geleden dat de Dagwinkel in Gasselternijveen geopend werd. Ter gelegenheid van dat heuglijke feit bood een afvaardiging van het bestuur van dorpscoöperatie de Brug, Henk en Marian Hoeve, het trotse ondernemersechtpaar, een mooie bos bloemen aan. Daarnaast hadden ze voor alle (parttime) personeelsleden, totaal zestien, als bedankje een lekkere doos chocolaatjes meegenomen.

Zoals bekend heeft het dorp zich destijds enorm ingespannen om de supermarkt weer  heropend te krijgen, nadat de vorige ondernemer de zaak moest sluiten. Dat lukte met een geweldige crowdfundingsactie, die in korte tijd maar liefst bijna € 40.000,00 opbracht. Met die steun en de wetenschap dat het dorp maar wat graag weer een eigen supermarkt wilde hebben, ging Hoeve vervolgens met succes aan de slag.

De Dagwinkel is inmiddels niet meer weg te denken uit het dorp en menig inwoner is maar wat trots dat het dorp nog (steeds) een eigen supermarkt heeft. Henk Hoeve is er samen met zijn vrouw in de voorbije jaren in geslaagd om het assortiment steeds verder naar tevredenheid uit te breiden . Zo heeft hij zelfs een Dagslijterij en een Dagvoordeelshop geopend.

Vermeldenswaard is zeker ook het feit dat de Dagwinkel een heel mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen is. In samenwerking met Werkplein Drentsche Aa is de afgelopen jaren een royaal aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats in de winkel aangeboden.

Hoewel de Dagwinkel zeker als een succes beschouwd mag worden, liggen er in de nabije toekomst toch enkele bedreigingen op de loer. Zo kan het voornemen van de overheid om de tabaksverkoop aan banden te leggen funest zijn voor tal van (platteland)dorpswinkels. Ook dwingt nieuwe regel- wetgeving tot forse nieuwe investeringen in de inventarisatie van de supermarkt.

Desondanks ziet Hoeve de toekomst met vertrouwen tegemoet en weet zich daarbij gesteund door de dorpscoöperatie, die geen middel onbenut zal laten om de supermarkt op alle mogelijke manieren blijvend te ondersteunen.