Fantastisch! We hebben het gehaald!


We hebben het benodigde bedrag voor een AED bij elkaar!
We willen alle donateurs hartelijk bedanken voor hun gift.


De AED zal nu worden besteld, maar vanwege corona kunnen we helaas geen feestje maken van de plaatsing.


Namens het bestuur van Buurtvereniging Hoofdstraat Noord