• Waarom zouden wij gaan stemmen voor de gemeenteraad?

Veel mensen in onze gemeente zijn actief als vrijwilliger in de buurt, voetbalclub, kerk of in de zorg voor anderen. Ze laten zien dat niemand alleen voor zichzelf leeft, maar dat we in verbinding staan met de mensen om ons heen. Met elkaar willen we in de gemeente Aa en Hunze bouwen aan een sterke samenleving en een leefbare gemeenschap waarin er ruimte is voor iedereen. In de gemeenteraad zitten inwoners die zelf ook in de buurt wonen en weten wat er speelt in hun eigen buurt of dorp. Ook dit is grotendeels vrijwilligerswerk en ze staan in verbinding met de inwoners om hun heen.

Daarom; Het is belangrijk om ook uw, ook jouw stem daar te laten horen!

  • Wat doet uw partij voor Aa en Hunze?

Nieuwe ideeën ontstaan als mensen iets anders willen, en denken iets beter te kunnen dan de overheid of de markt op dat moment levert. Deze initiatieven om de lokale gemeenschap te versterken wil het CDA stimuleren. Hierbij dient de gemeente geen onnodige drempels in de vorm van beleid en regelgeving op te werpen. Wat wij gemist hebben de laatste raadsperiode is vooral een goede communicatie naar onze inwoners toe, onze inwoners betrekken bij het gemeentelijk beleid en mee nemen in de beslissingen in hun buurt of wijk.

  • Wat doet uw partij voor Gasselternijveen?

We willen graag voor elk dorp een dorpsbudget om initiatieven en inwoners te ondersteunen.

We zijn supertrots op ons MFC-gebouw De Spil en waarderen hier het vele vrijwilligerswerk en willen dit in de komende raadsperiode ook ondersteunen.  

Wij hebben aandacht voor onze inwoners met (energie) armoede en schulden en staan voor vroeg signalering en ondersteuning op maat.

We zijn met onze  mensen Jan van de Belt en Klaas Jan Stol ook zichtbaar in Gasselternijveen.


Wat is uw standpunt wanneer het gaat over:

 • De energietransitie (en de gevolgen voor Gasselternijveen);

Het belangrijk dat wij duurzaam en volhoudbaar met onze omgeving omgaan. We zullen zeker met de huidige energie prijzen en de belasting op onze natuur een verandering in onze energiebehoefte moeten realiseren. Voor Gasselternijveen zijn er mogelijkheden met de warmte van de Avebé, dit is ook de enigste plek in Aa en Hunze waar we iets mee kunnen. Dit zullen we samen met onze industrie moeten oppakken. Ook hebben we veel oudere woningen in ons dorp die nog niet optimaal geïsoleerd zijn. Hier valt ook nog veel energiewinst te halen. Maar wie kan dat betalen? Daar moet de landelijke overheid ook de mensen ondersteunen die dat niet kunnen betalen. Belangrijk voor de gemeente is daarin de voorlichting (energiecoach, mede op initiatief van het CDA gerealiseerd). Onze inwoners goed informeren wat er allemaal mogelijk is en daarin ondersteunen.

 • Onderhoud van wegen en trottoirs;

Er is net een inventarisatie gemaakt van de knelpunten, hier wordt aan gewerkt. We moeten vooral goed aandacht schenken aan de toegankelijkheid voor onze minder valide inwoners en er voor zorgen dat zij ook in beweging kunnen blijven!

 • Woningbouw in Gasselternijveen

Het plan de Viermasten is bijna volgebouwd en er moet ruimte gezocht wordt voor nieuwbouw in Gasselternijveen. De gemeente moet hierbij een actievere rol gaan spelen door zelf bouwgrond te ontwikkelen en uit te gaan geven. Dan kunnen we hier ook voorwaarden aanstellen zoals zelfbewoningsplicht, gedifferentieerde prijzen voor starters of een percentage voor sociale huurwoningen. Verder staat het CDA voor een verhoging van de starterslening en meer grondgebonden woningen voor senioren. Heel veel senioren willen wel verhuizen, maar kunnen niets geschikts vinden. Het CDA ziet ook in de grotere kernen ruimte voor het realiseren van Prefab woningen die gebouwd worden voor statushouders. De markt lost het niet op en deze opgave geeft ook een druk op de bestaande sociale huurmarkt, de gemeente heeft de verplichting om deze statushouders te kunnen vestigen om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website: Aa en Hunze (cda.nl)