Misschien kunt u zich nog herinneren dat in goede samenspraak met dorpscoöperatie De Brug het bestuur van de buurtbusvereniging Oostermoer 505 besloten had om vanaf 9 april 2018 haar buurtbus door Gasselternijveen en Gasselternijvenschemond te laten rijden. De buurtbus is bedoeld om voor een goede aansluiting en verbinding te zorgen tussen de verkeersknooppunten in Gieten en Stadskanaal.

Met de bus wordt ook een bezoek aan het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal vergemakkelijkt, omdat bij de nabijgelegen halte Gasselterbrug in- en uitgestapt kan worden. We hoopten destijds dat deze dienst het gemis van de opgeheven streekbuslijn 73, die door het dorp kwam,  zou kunnen compenseren.

Helaas moeten we vaststellen dat de route door het dorp nauwelijks extra gebruikers opgeleverd heeft. Onlangs heeft het bestuur van de buurtbusvereniging te horen gekregen dat lijn 505 daarom misschien te zijner tijd opgeheven moet worden.

Uiteraard wil het bestuur dat graag voorkomen omdat ze van mening is dat goed openbaar vervoer op het platteland van wezenlijk belang is. Het bestuur wil graag argumenten kunnen aandragen om een eventuele opheffing te voorkomen. Samen met het bestuur van de dorpscoöperatie is daarom een enquête opgesteld die gegevens moet opleveren om die opheffing succesvol tegen te kunnen gaan.

Inmiddels is de brief met enquête bij velen van u al bezorgd en we willen u ook vragen of u de moeite wilt nemen om de vragen te beantwoorden en de brief in de Dagwinkel (blauwe bus) of de Spil (brievenbus) te doen, ook als u geen gebruik maakt van lijn 505. Mocht u de enquête, om wat voor reden ook, niet hebben kunt u hem HIER DOWNLOADEN

U kunt het formulier t/m vrijdag 15 november a.s. inleveren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot ondergetekenden:

Anneke Huiting, voorzitter buurtbusvereniging Oostermoer anneke.huiting@ziggo.nl

of

Piet Wolters, voorzitter dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen wolterspenb@ziggo.nl – 06-39439069