Geachte bewoner,
 
Zoals u wellicht weet is er een enthousiaste groep deskundige vrijwilligers in het Schreiersbos actief in het bosonderhoud. De vrijwilligers werken in opdracht van de gemeente Aa en Hunze onder begeleiding van Landschapsbeheer Drenthe.
 
In het najaar/winter van het seizoen 2023-2024 zijn er weer werkzaamheden gepland. Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de geplande werkzaamheden.
 
Dollard 4, 6 en 8
Achter de woningen Dollard 4, 6 en 8 ligt een perceel met eikenbos. In dit eikenperceel wordt een dunning uitgevoerd. Bij dunning wordt een deel van de jonge bomen gekapt om ruimte te maken voor de toekomstbomen. Bij de aanplant van een nieuw bos worden de bomen dicht op elkaar geplant. De bomen concurreren nu te veel met elkaar. Om de bomen goede kronen te laten ontwikkelen moet er gedund worden.
Daarnaast worden in de eerste 7 meter vanaf het schouwpad in genoemd perceel alle eiken verwijderd. Daarmee krijgen de struiken meer licht en ruimte en wordt een bos met een mantel (struikenrand) gevormd. Hiermee ontstaat vanaf het schouwpad een geleidelijke opbouw van struiken naar bomen.
 
Groenafval
Wat wij tevens hebben geconstateerd is dat er groenafval in het bos wordt gedumpt. Dit is ongewenst. Groenafval kan in de groencontainer worden afgevoerd en naar het afvalbrengstation te Gieten worden gebracht. Mochten jullie zien dat mensen groenafval in het bos dumpen zouden jullie die mensen dan willen attenderen op het feit dat dat niet is toegestaan en dat er andere wegen zijn om het afval kwijt te raken?
Daarmee houden we het bos netjes en voorkomen we dat er ongewenste planten (invasieve exoten) worden verspreid.