In het Schreiersbos is in januari 2022 een bloemenmengsel in gezaaid op twee plaatsen , bij de vijver en bij de gedenkboom.
Door een flinke bijdrage van de provincie lukte het toen deze actie voor elkaar te krijgen.

De bloemen die toen ingezaaid zijn passen in het landschap met soorten als: Duizendblad, Knoopkruid, Reigersbek, Walstro, St Janskruid, Zandblauwtje, Margriet, Rolklaver, Teunisbloem, Ratelaar, dagkoekoeksbloem, Gele Morgenster en Hazenpootje. Voor de kenners: het G1-mengsel.

Nu is het een fleurige bloemenzee met een grote diversiteit aan insecten!