Het Schreiersbos willen wij een wat fleuriger aanzien geven door een bloemenmengsel in te zaaien. Op twee plaatsen we te verstaan, bij de vijver en bij de gedenkboom.
Door een flinke bijdrage van de provincie lukte het deze actie voor elkaar te krijgen.

Allereerst werd het stuk gras bij de vijver afgeplagd, vervolgens konden we de afschraapte grond zaairijp maken
Daarna was het en eenvoudig klusje om de zaadmengsel breedwerpig in te zaaien.
Nog even lichtjes inwerken.

Denk niet dat het een mooi plantsoentje wordt.
De bloemen die wij ingezaaid hebben passen in dit landschap met soorten als: Duizendblad, Knoopkruid, Reigersbek, Walstro, St Janskruid, Zandblauwtje, Margriet, Rolklaver, Teunisbloem, Ratelaar, dagkoekoeksbloem, Gele Morgenster en Hazenpootje. Voor de kenners: het G1-mengsel.

En nu maar wachten op de lente.