Dorpscoöperatie De Brug in Gasselternijveen wil het nieuwe jaar graag goed beginnen en start daarom direct na de jaarwisseling met de actie Bezoekmaatjes Gasselternijveen !

Zoals bekend heeft de Brug als voornaamste doelstelling de leefbaarheid in het dorp in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Met de nieuwe actie wordt geprobeerd iedereen in het dorp (nog meer) het gevoel te geven dat er naar hem / haar omgekeken wordt en dat hij / zij er bij hoort en (zoveel mogelijk) aan het dorpsgebeuren kan meedoen.

De actie houdt in dat er huisbezoeken georganiseerd worden bij die inwoners, die daar behoefte aan hebben of dat wel op prijs zouden stellen. Voor de huisbezoeken is er een groep gemotiveerde vrijwilligers (dorpsgenoten) beschikbaar, die over de vaardigheden beschikken om bijvoorbeeld een goed gesprek te kunnen voeren.

Als er behoefte is aan een praatje over de dingen die inwoners bezighouden, dan kan een vrijwilliger langs komen. Maar het is ook mogelijk om gewoon samen een kopje koffie of thee te drinken, een wandeling te maken of een gezelschapsspelletje te spelen.

De vrijwilligers zijn echter geen professionals, die ingezet kunnen worden om problemen op te lossen of om allerlei klusjes en werkzaamheden te verrichten. Het sociale contact staat voorop.

(Aanmelden is mogelijk via de antwoordstrook op de huis-aan-huis brief  of via mail of telefoon bij het Dorpsloket: 06-28359841 / info@dorpscoopdebrug.nl )