Zoals u weet beoogt dorpscoöperatie de Brug met de actie ‘Bezoekmaatje’ dat iedereen in het dorp het gevoel heeft dat er naar hem/haar omgekeken wordt en dat hij/zij er bij hoort en (zoveel mogelijk) aan het dorpsgebeuren kan meedoen.

Recent zijn alle inwoners uitgenodigd om zich op te geven als ze graag eens een huisbezoek zouden willen ontvangen. Het huisbezoek zou tegemoet kunnen komen aan de behoefte om eens een praatje te houden over de alledaagse dingen die hen bezighouden. Maar het huisbezoek kan ook dienen om gewoon samen een kopje koffie of thee te drinken, een wandeling te maken of een gezelschapsspelletje te spelen.

Voor die huisbezoeken is een groep vrijwilligers beschikbaar: de Bezoekmaatjes Gasselternijveen ! Dat zijn gemotiveerde dorpsgenoten, die over de vaardigheden beschikken om bijvoorbeeld een goed gesprek te voeren.

Onlangs zijn de vrijwilligers begonnen met hun bezoekjes bij een twaalftal inwoners. De huisbezoeken zijn zonder uitzondering door zowel de inwoners als de vrijwilligers uiterst positief ontvangen en in alle gevallen zijn ook al vervolgafspraken gemaakt.

Dorpscoöperatie de Brug prijst zich gelukkig met de vrijwilligers die zich hiervoor spontaan aangemeld hebben. Er staan inmiddels zelfs een aantal vrijwilligers op een wachtlijst.

Er is daarom voldoende ruimte voor mensen die graag een maatje op bezoek willen hebben.

Inwoners die zich alsnog graag willen opgeven voor een bezoekje, kunnen dat doen door te bellen of mailen naar het Dorpsloket: info@dorpscoopdebrug.nl / 06-28359841