…….onlangs hebben we jullie geïnformeerd over een wisseling van het coördinerend beheer in de Spil. Tijdens de proefperiode heeft de nieuwe coördinerend beheerder om verschillende redenen besloten niet door te gaan en is ze in goed overleg met het bestuur tot het besluit gekomen om per heden te stoppen. Vanuit het bestuur vinden we dit erg jammer, maar we respecteren en begrijpen haar keuze. We willen haar dan ook enorm bedanken voor haar inzet voor de vrijwilligers en gebruikers van de Spil en wensen haar voor de toekomst alle goeds!

Gevolg hiervan is dat er opnieuw een zoektocht opgestart moet worden naar een nieuwe coördinerend beheerder. Tot die is gevonden en is ingewerkt heeft dit consequenties voor het gebruik kunnen maken van de Spil.

Het bestuur heeft daarom het volgende besloten:

  • Via mail en telefoon is de Spil de komende tijd niet bereikbaar.
  • Vanaf heden worden geen nieuwe externe activiteiten (tot nader order) aangenomen;
  • Inmiddels zijn de meeste verenigingen voor de zomerperiode gestopt met het uitoefenen van hun hobby/bezigheden. De verenigingen die wel doorgaan, zullen dit kunnen doen daar waar dit mogelijk en uitvoerbaar is. Samen zoeken we naar een werkbare manier hiervoor. In onderling overleg zal worden bekeken of en hoe dit kan.

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan svp contact op met één van de bestuursleden; Stephanie Rutgers (s.rutgers@administratiekantoorrust.nl) of Martin Ottevanger (martinottevanger@outlook.com).

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van MFC de Spil

Martin Ottevanger (voorzitter)