Verkeer in en om de school vanaf 11 mei

Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, personeel en ouders onderling wel. 

(hulp-) Ouders mogen gedurende deze periode niet in school of op het schoolplein achter de hekken. Vooral voor ouders met kinderen in de onderbouw vraagt dat een omschakeling. Afscheid nemen gebeurt buiten het schoolgebouw, waarbij volwassenen met elkaar de 1,5 meter afstandsregel in acht nemen. De kinderen gaan daarna zelfstandig naar binnen zoals gebruikelijk was. Ophalen van kinderen gebeurt idem dito; ouders staan dan buiten te wachten. 

We hopen dat ouders (1 ouder per gezin) uit het dorp lopend of met de fiets komen als ze hun kinderen brengen. 
Komt u toch met de auto; parkeert u dan de auto achter en naast De Strohalm, zodat we de ruimte voor school / De Spil absoluut vrij  laten om elkaar de 1,5 meter ruimte te geven.  

Kiss-and-ride-plekken zijn de parkeerplaatsen bij het schoolhek en de ingang van groep 5678 achter De Spil. Voor het brengen geldt dan: Stoppen>>afscheid nemen>>uitstappen>>wegrijden in de richting met de wijzers van de klok mee om het gebouw. Voor het halen dient er gebruik worden gemaakt voor de parkeerplekken rondom De Strohalm. Ouders mogen het schoolplein niet betreden.