Op de foto zie je het allereerste begin van de natuurspeelplaats. Met behulp van technische man Jan Willem Koops legde onze toenmalige burgemeester Eric van Oosterhout met bestuurlijke blik de eerste kei aan het begin van de nog aan te leggen natuurspeelplaats.

Nu bijna zes jaar later is niet iedereen heel enthousiast over het resultaat. Er wordt geklaagd over verwildering van de plek, gebrek aan toezicht, veiligheid. De dorpscoöperatie is zich terdege bewust van deze kritiek. Daarom nog eens het waarom van deze natuurspeelplek.

De natuurspeelplaats:

  •  is een leuke en uitdagende manier om met de natuur in aanraking te komen
  •  leidt tot optimale ontwikkeling van welzijn, voor nu en later
  • verbetert de motorische vaardigheden van kinderen
  •  leidt tot minder ongelukken vergeleken met ‘traditionele’ speeltoestellen
  • werkt heilzaam bij bijv. ADHD, depressies, fobieën en overgewicht.

Om de verwildering tegen te gaan , heeft de coöperatie een bedrijf opdracht gegeven onderhoud te verrichten aan de speelplaats.

Maar wat is er vorige week gebeurd lieve mensen? Nog niet zo lang geleden zijn er op de speelplaats appelboompjes gepoot en wat schetst onze verbazing of liever teleurstelling: de een of andere onverlaat heeft gemeend zich deze boompjes te moeten toe-eigenen.  De redactie van dit artikel is nog altijd overtuigd van de goedheid in de mensen, maar deze overtuiging wordt zo wel op de proef gesteld.
Wie weet, plant de dader de boompjes weer terug op een duistere avond. Dan is mijn vertrouwen in de mensheid weer hersteld, maar ik reken nog nergens op.