Op woensdag 5 april 2023 houdt de Historische Vereniging Gasselte de jaarlijkse algemene ledenvergadering in Mfc de Spil. De vergadering begint om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur.

Lezing door Wouter Mennen: “Duik de Noordzee schoon”.

Na afloop van de ledenvergadering om 20.30 uur verzorgt Wouter Mennen een lezing over het schoon maken van de Noordzee door ervaren duikers. “Duik de Noordzee schoon”.

Op de bodem van de Noordzee rusten duizenden scheepswrakken. Ook vliegtuigwrakken uit de laatste oorlog. Achter die wrakken blijven talloze netten van vissers hangen en aangezien die netten uit nagenoeg onvergankelijk materiaal bestaan blijven die “spooknetten” jaren achtereen vissen, schaaldieren en zeezoogdieren vangen. Zij blijven steken in de netten en komen jammerlijk aan hun einde.

Duikers en hun organisaties hebben het initiatief genomen om die “spooknetten”, vishaken en lood  te verwijderen. Maar zij doen meer.

Nederland heeft als zeevarende natie eeuwenlang op de Noordzee, een van de ruigste zeeën ter wereld, gevaren. Vele duizenden schepen rusten dan ook op de bodem van deze zee en deze wrakken spelen een sleutelrol voor het leven in dit natuurgebied. En dat niet alleen: die wrakken zijn ook een belangrijk onderdeel van ons culturele erfgoed. Daar moeten we zuinig op zijn. Wrakkenbescherming en archeologisch onderzoek zijn andere vlakken waarop deze duikers zich richten.

Wouter ondersteunt zijn verhaal met mooi en indrukwekkend foto- en filmmateriaal.

Deze lezing is voor iedereen toegankelijk en wij hopen u welkom te heten op deze avond.

Het bestuur van de Historische Vereniging Gasselte.