Aan de leden van de Dorpscoöperatie De Brug te Gasselternijveen
 
Wij nodigen u graag uit voor een Algemene Ledenvergadering op
dinsdag 20 juni 2023 in MFC De Spil
 
Aanvang 20.00 uur
 
De agendapunten voor deze vergadering zijn:

1. Opening en mededelingen

2. Bespreken en goedkeuren verslag ALV 2022

3. Bespreken en goedkeuren algemene jaarverslag 2022 

4. Bespreken en goedkeuren jaarrekening 2022

5. Verlenen décharge aan het bestuur over 2022

6. Bespreken en goedkeuren begroting 2023

7. Samenstelling bestuur

Volgens het rooster treden de volgens leden af:
       – Kai Waterreus
       – Jan Willem Koops
       – Corina Hassing

Zij zijn allen herkiesbaar

Jos Banus heeft te kennen gegevens terug te treden als bestuurslid.
Nieuw te benoemen bestuursleden zijn:
        – Hilko Beishuizen 
        – Dineke Kruizinga


8. Rondvraag

Na afloop is er een fraaie presentatie van Gasselternijveen in woord en beeld door de jaren heen.
 
Het verslag ALV 2022 , het algemene jaarverslag en het financiële jaarverslag zijn de vinden op de website van de Dorpscoöperatie (www.dorpscoopdebrug.nl)