Het college heeft besloten om in 2023 het afvalbrengstation op zaterdagen rondom Goede Vrijdag/Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Kerstmis en Oud & Nieuw extra te openen. Na een jaar wordt de verruimde openstelling van het afvalbrengstation geëvalueerd en wordt gekeken of het wordt voortgezet.

Wethouder Bas Luinge: “Na het vaststellen van het afvalbeleid kwam er een praktische wens op tafel vanuit de gemeenteraad; het verruimen van de openingstijden rondom de feestdagen. Want ja, rondom die feestdagen zijn mensen vaak vrij en wordt er geklust of opgeruimd. Hier zijn we direct mee aan de slag gegaan. De eerstvolgende extra openingsdag is zaterdag 8 april. Van 09.00 tot 15.00 uur kunt u dan terecht bij het afvalbrengstation.”