De adviesraad Sociaal Domein wil graag met u als inwoner van de gemeente Aa en Hunze in gesprek. Daarom komen ze twee keer per jaar naar één van de woonkernen in onze gemeente. Op maandag 28 oktober zijn ze in de Spil. U bent van harte welkom!

Vanaf 19:00 uur zijn ze aanwezig om met u in gesprek te gaan. De vergadering begint om 19:30 uur. U heeft ook de mogelijkheid om uw verhaal te doen tijdens de vergadering. Dit wil de voorzitter wel graag van tevoren weten. Wilt u uw verhaal doen? Stuur dan een e-mail naar jan.bos@ziggo.nl

Kijk hier voor meer informatie m.b.t. de Adviesraad