Het verenigingsleven loopt voor de meeste groepen van september t/m april. De onderlinge periodieken wisselen. Sommigen activiteiten gaan het hele jaar door.

Onder Kernpartners, Gebruikersgroepen en Vergaderhuis vindt u meer informatie over de activiteiten.

U kunt ook altijd bellen met de Beheerder (06-19575490) of het Dorpsloket (06-28359841).

Bibliotheek Personeel aanwezig: elke maandag- en donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur; zelfservice dagelijks van 07.00-22.00 uur

Biljarten Elke maandagavond Vrij biljarten na afspraak.

Boekstartuurtje Op woensdagochtend, 1 keer per maand van 09.30-11.00 uur

Cursus EHBO + herhalingslessen; alleen op afspraak

Cursus AED + herhalingslessen; alleen op afspraak

Drenthe College Taalgroep, elke woensdagochtend van 08.30-12.00 uur

Handwerkcafé Elke dinsdag van 09.30-12.00 uur

Historische Vereniging Archiefkelder open elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur of op afspraak

Huiskamer Sociale dagopvang. Elke dinsdag en donderdag van 09.30-15.00; elke woensdag van 09.30-12.00 uur

Maandagmiddagkaartclub Elke maandagmiddag van 13.00-17.00 uur

NAT Toneelrepetitie, periodiek op woensdagavond van 19.30-22.00 uur

Ouderensoos BINGO Elke 1e en 3e woensdagmiddag van de maand van 13.30-16.00 uur

Sociëteit de Vriendschap (klaverjassen) Elke 1e zaterdagavond van de maand van 19.30-23.00 uur

Stijldansen Elke dinsdagavond van 19.00-22.00 uur

SVO Ledenmiddagen, op vrijdagmiddag van 13.30-16.00 uur, 2 keer per seizoen

Taalhuis Uitsluitend op afspraak

Volkszang Elke laatste woensdagavond van de maand van 19.30-22.00 uur

Vrouwen van Nu 1 Keer per maand op maandagavond van 19.30-22.00 uur