Zoals u misschien weet, hebben gemeenten, provincies en waterschappen samen met het kabinet afgesproken te werken aan de energieopgave voor Nederland. Ook in Gasselternijveen willen we hier graag over meedenken en (misschien?) aan meedoen.

Zonnepark De firma GroenLeven uit Heerenveen heeft contact gezocht met de dorpscoöperatie. Dit bedrijf wil een zonnepark aanleggen bij de Schreierswijk, aan de rand van het dorp.

Informatie Met deze brief willen we u graag meer informatie geven over dit plan van GroenLeven. Bovendien willen we met u afspreken hoe de dorpscoöperatie namens de inwoners op de plannen van Groen Leven gaat reageren. Om u goed te kunnen informeren gaan we een informatieavond houden. Bij voorkeur doen we dat in MFC De Spil. Als dat (nog) niet kan organiseren we een digitale bijeenkomst. GroenLeven kan die avond zijn plannen toelichten. Dan krijgt u bijvoorbeeld informatie over de grootte van het zonnepark en wanneer de aanleg zou kunnen beginnen. 

Wat vindt de gemeente? De gemeente is niet tegen zonneparken, maar vindt wel dat het dorp er achter moet staan en moet delen in de opbrengsten. Als blijkt dat er voldoende draagvlak is,  dan zou de dorpscoöperatie namens het dorp een samenwerkingsovereenkomst kunnen opstellen. Omdat de dorpscoöperatie dan gaat delen in de opbrengst van het park, wordt jaarlijks een royaal bedrag ontvangen. Dat bedrag is in zijn geheel voor de dorpsgemeenschap bestemd. Samen kunnen we beslissen waar het geld aan besteed kan worden.

Verenigingsfonds Wanneer het zonnepark er inderdaad komt, zou de dorpscoöperatie een verenigingsfonds op willen richten. De opbrengst van het zonnepark wordt dan in dit fonds gestort. Alle verenigingen uit het dorp kunnen vervolgens jaarlijks een bedrag uit het fonds krijgen. Daarnaast zouden bijvoorbeeld de dorpsbrunch en het dorpsfeest (mede) uit het verenigingsfonds betaald kunnen worden. U krijgt binnenkort allemaal een bericht over de informatieavond en de manier waarop die gehouden wordt.

Wilt u n.a.v. deze brief reageren, dan kunt u  mailen naar info@dorpscoopdebrug.nl of contact zoeken met een van de bestuursleden van de dorpscoöperatie.

Namens het bestuur van dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen,

Met vriendelijke groet,

Piet Wolters                        06-39439069       voorzitter@dorpscoopdebrug.nl      

Kai Waterreus                     06-21688514       secretaris@dorpscoopdebrug.nl

Luit Spijk,                             06-20231456       penningmeester@dorpscoopdebrug.nl

Willem Tuijt                        0599-513304       w.tuijt@gmail.com