Opbrengst actie voor Oekraïne bijna € 2500,00 !

De actie van dorpscoöperatie de Brug voor Oekraïne met het motto

 “Gasselternijveen: grenzeloos verbonden !”  heeft bijna € 2.500,00 opgebracht.

Het geld wordt overgemaakt naar Giro555.

Het geld is voor het grootste gedeelte bijeengebracht door de verkoop van gehaakte hartjes.

Onder de bezielende leiding van Carla IJntema zijn vele vrijwilligers, thuis of gemeenschappelijk in MFC de Spil, druk bezig geweest om een enorme voorraad hartjes aan te leggen.

De hartjes, vastgemaakt op een mooi kaartje  met de tekst: make love, not war!, vonden gretig aftrek, waarbij de scholieren van de beide basisscholen zich bij de verkoop op hartverwarmende wijze wisten te onderscheiden. Met elkaar haalden ze ruim € 1000,00 voor de actie binnen.

De dorpscoöperatie, die zich voortdurend beijvert om van Gasselternijveen een verbonden dorp te maken, stelt met het welslagen van de actie met tevredenheid vast dat het dorp heeft laten zien zich ook verbonden te voelen met het Oekraïense volk, dat gebukt gaat onder een ongekend rampspoed.