De stoofperen aan de Hoofdstraat-noord te Gasselternijveen zijn weer rijp. De natuur heeft voor een flinke oogst gezorgd van goede kwaliteit. Afgelopen week waren de eerste plukavonden.

Dit jaar wordt gevierd dat de buurt de perenbomen, ras: Zoete Brederode, dertig jaar in onderhoud heeft. Sinds 1990 wordt er bemest, gesnoeid, gekapt, herplant en geoogst. De bemoeienissen rondom de cultuurhistorische perenbomenrij heeft de buurt tot een hechte gemeenschap gemaakt. 

Omroep MAX was woensdag van de partij om de perenpluk op camera vast te leggen. Medio januari 2021 zal de omroep de beelden in een nieuwe programmaserie ‘Ons Dorp’ op de televisie uitzenden.

Ook dit jubileumjaar biedt de buurt de stoofperen weer aan voor de verkoop. Van de opbrengst worden o.a. de bomen onderhouden, lief en leed gedeeld en dit jaar is een actieve AED aangeschaft, die bij ‘Het Kerkje’ in de straat hangt.

De traditionele perenbrunch en andere buurtactiviteiten gaan i.v.m. Corona helaas niet door, de perenpluk en -verkoop wél. Bij de tent komen veel oud-Nieveners en fans van de peren jaarlijks terug voor een zakje peren uit Gasselternijveen en worden recepten, mooie verhalen en herinneringen gedeeld.

De stoofperen zijn te koop voor de jubileumprijs van 5 euro per zak, via zelfservice af te halen in de tent naast Hoofdstraat 111 (aan de rotonde) en OP is OP.

Voor info: Familie Huiting 0599-647994